Language of document :

2021 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. lapkričio 18 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-735/18 Aquind / ACER

(Byla C-46/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), atstovaujama P. Martinet, E. Tremmel ir advokat B. Creve

Kita proceso šalis: Aquind Ltd

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

visiškai arba iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą;

jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad proceso stadija tai leidžia daryti, atmesti ieškinį pirmojoje instancijoje kaip nepagrįstą;

subsidiariai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo sprendimą;

priteisti iš Aquind Ltd bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliaciniame procese ir procese Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas patenkino ieškovo ketvirtąjį ir devintąjį pagrindus ir tuo remdamasis panaikino ACER apeliacinės tarybos sprendimą A-001-2018, atmetė likusią ieškinio dalį ir įpareigojo ACER padengti bylinėjimosi išlaidas. Pateikdama šį apeliacinį skundą ACER tvirtina, kad Bendrasis padarė šias teisės klaidas:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą dėl ACER apeliacinės tarybos peržiūros intensyvumo apskritai ir nagrinėjamu atveju, kiek tai susiję su klaidomis atliekant sudėtingą techninį ir ekonominį vertinimą.

2.    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas Reglamento Nr. 714/20091 17 straipsnio 1 dalies b punktą.

____________

1 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (OL L 211, 2009, p. 15).