Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spania) la 29 ianuarie 2021 – Prestige and Limousine, S.L./Área Metropolitana de Barcelona

(Cauza C-50/21)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Prestige and Limousine, S.L.

Pârâtă: Área Metropolitana de Barcelona

Întrebările preliminare

Articolul 49 și articolul 107 alineatul (1) TFUE se opun unor norme naționale – acte cu putere de lege și acte administrative – care, fără un motiv întemeiat, limitează numărul de licențe pentru VTC1 la una la treizeci sau mai puțin de licențe de taxi?

Articolul 49 și articolul 107 alineatul (1) TFUE se opun unei dispoziţii naționale care, fără un motiv întemeiat, impune obligația de a obține o a doua licență și cerințe suplimentare pentru VTC utilizate pentru prestarea de servicii urbane?

____________

1 Autovehicule de închiriat cu șofer.