Language of document :

Pritožba, ki jo je družba Topcart GmbH vložila 28. januarja 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-378/19, Topcart GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-49/21 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Topcart GmbH (zastopnik: M. Hoffmann, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Carl International

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 12. maja 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnica nosi svoje stroške.

____________