Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.6.2011

De Nicola v. Euroopan investointipankki

(Asia F-49/10)1

(Henkilöstö - Euroopan investointipankin henkilöstö - Sairausvakuutus - Kieltäytyminen sairauskulujen vastattavaksi ottamisesta - Vaatimus riippumattoman lääkärin nimeämisestä - Kohtuullinen aika)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: T. Gilliams ja F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen vastaajan tekemän päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin korvaamatta tietyt laserhoitokäynnit

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 221, 14.8.2010, s. 61.