Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2013. gada 16. oktobrī

Lieta F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Reglamenta 69. panta 1. punkts – Lietas dalībnieku vienošanās pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ko EAEK līgumam piemēro atbilstoši tā 106.b pantam, ar kuru S. T. De Roos-Le Large lūdz atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru iestāde tai prasa samaksāt summu EUR 119 507,90 apmērā piecpadsmit dienu laikā no minētā lēmuma saņemšanas, kura neizpildes gadījumā tas tiks izpildīts piespiedu kārtā

Nolēmums      Lieta F‑50/10 De Roos-Le Large/Komisija izslēgta no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki sedz tiesāšanās izdevumus saskaņā ar savstarpēju vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)