Language of document :

Talan väckt den 1 juli 2010 - Bermejo Garde mot EESK

(Mål F-51/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av målet

För det första yrkande om ogiltigförklaring av ESK:s meddelande om lediga tjänster nr 43/09 avseende tillsättning av tjänsten som direktör vid direktionen för allmänna frågor, samt av samtliga beslut som fattats med stöd av detta meddelande om lediga tjänster. För det andra yrkande om att svaranden ska utge skadestånd till sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara ESK:s meddelande om lediga tjänster nr 43/09 avseende tillsättning av tjänsten som direktör vid direktionen för allmänna frågor,

ogiltigförklara samtliga beslut som fattats med stöd av ESK:s meddelande om lediga tjänster nr 43/09,

förplikta svaranden att utge skadestånd till ett belopp av 1 000 euro, och

förplikta Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att ersätta rättegångskostnaderna.

____________