Language of document :

Acțiune introdusă la 24 iunie 2010 - De Nicola/BEI

(Cauza F-49/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comunicate reclamantului la 11 mai 2010, în partea în care, în esenţă, se refuză încercarea de soluţionare amiabilă a litigiului prin respingerea implicită a cererii de rambursare a unei cheltuieli medicale pentru o terapie laser şi obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 3 000 EUR, majorată cu dobânzi, şi reevaluarea monetară a sumelor recunoscute

Concluziile reclamantului

anularea deciziei comunicate prin e-mailul din 11 mai 2010;

obligarea BEI la restituirea către reclamantă a sumei de 3 000 EUR, cheltuită pentru terapia laser efectuată în 2007, pe lângă repararea prejudiciului rezultat din deprecierea monetară şi dobânzi la sumele recunoscute;

obligarea Băncii Europene de Investiţii la plata cheltuielilor de judecată.

____________