Language of document :

2021 m. kovo 15 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Profi Credit Bulgaria EOOD / T.I.T.

(Byla C-170/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Profi Credit Bulgaria EOOD

Skolininkas pagrindinėje byloje: T.I.T.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/13/EEB1 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad teismas privalo savo iniciatyva įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai skolininkas procese nedalyvauja, kol nėra priimtas mokėjimo įsakymas, ir šios sąlygos netaikyti, jeigu įtariama, kad ji yra nesąžininga?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar nacionalinis teismas turi visai atsisakyti priimti teismo sprendimą, kuriuo įpareigojama atlikti mokėjimą, kai viena reikalavimo dalis grindžiama nesąžininga sutarties sąlyga, kurioje nurodytas pareikšto reikalavimo dydis?

3.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, o atsakymas į antrąjį klausimą – neigiamas: ar nacionalinis teismas privalo atsisakyti priimti teismo sprendimą, kuriuo įpareigojama atlikti mokėjimą, dėl tos reikalavimo dalies, kuri grindžiama nesąžininga sąlyga?

4.    Jei atsakymas į trečiąjį klausimą būtų teigiamas: ar teismas privalo (o jei taip, kokiomis sąlygomis) savo iniciatyva atsižvelgti į sąlygos nesąžiningumo pasekmes, kai yra informacijos apie ja pagrįstą mokėjimą, visų pirma kompensuodamas šį mokėjimą kitomis nesumokėtomis skolomis pagal sutartį?

5.    Jei atsakymas į ketvirtąjį klausimą būtų teigiamas: ar nacionalinis teismas yra saistomas aukštesnės instancijos nurodymų, kurie pagal nacionalinę teisę yra privalomi kontroliuojamai institucijai, jeigu juose neatsižvelgiama į sąlygos nesąžiningumo pasekmes?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).