Language of document :

Acțiune introdusă la 16 martie 2020 – Republica Cehă/Comisia

(Cauza T-151/20)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek Martin, M. Vláčil Jiří și M. Serdula Ondřej, agenți)

Pârâtă: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea Uniunii Europene, reprezentată prin Comisia Europeană, la restituirea către Republica Cehă a plății nedatorate în valoare de 40 482 255 CZK, care a fost plătită Comisiei Europene sub condiție, fără să fi fost datorată la data de 17 martie 2015;

obligarea Uniunii Europene, reprezentată prin Comisia Europeană, la restituirea către Republica Cehă a plății nedatorate în valoare de 2 698 817 CZK, care a fost plătită Comisiei Europene, fără să fi fost datorată la data de 22 decembrie 2016;

obligarea Uniunii Europene, reprezentată de Comisia Europeană, la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic.

Reclamanta susține că suma în litigiu corespunde taxelor vamale achitate, fără a fi fost datorate, în temeiul importului de brichete cu piatră provenite din Laos, în valoare de 53 976 340 CZK, după scăderea costurilor de percepere. La 17 martie 2015 a fost plătită Comisiei, sub condiție, suma de 40 482 255 CZK (75% din datoriile vamale nerecuperate), ca urmare a deciziei Comisiei din 21 ianuarie 2015. La 22 decembrie 2016, a fost plătită Comisiei suma de 2 698 817 CZK (5% din datoriile vamale nerecuperate), ca urmare a cererii Comisiei de plată a diferenței corespunzătoare creșterii participării la bugetul Uniunii la 80%.

Plata acestei sume către Comisie a fost nedatorată întrucât taxele vamale în discuție nu au putut fi recuperate pentru motive neimputabile Republicii Cehe. Potrivit articolului 17 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1150/2000 din 22 mai 20001 , Republica Cehă nu era obligată să plătească această sumă Comisiei.

____________

1 Regulamentul (CE, Euratom) 1150/2000 al Consiliului din 22  mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților (JO 2000, L 130, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 184).