Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2020. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt Kiel protiv Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(predmet C-141/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u revizijskom postupku: Finanzamt Kiel

Druga stranka u revizijskom postupku: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. stavak 4. drugi podstavak u vezi s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) i stavkom 3. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ1 tumačiti na način da te odredbe dopuštaju državi članici da umjesto PDV grupe (integrirane grupe) kao poreznog obveznika odredi člana PDV grupe (nositelja integrirane grupe)?

Ako je odgovor na 1. pitanje niječan: može li se u tom slučaju pozivati na članak 4. stavak 4. drugi podstavak u vezi s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) i stavkom 3. Direktive 77/388/EEZ?

Treba li prilikom ocjene koju je potrebno provesti u skladu s točkom 46. presude Suda Larentia + Minerva2 , s obzirom na činjenicu je li zahtjev financijske integracije sadržan u članku 2. stavku 2. točki 2. prvoj rečenici Umsatzsteuergesetza (Zakon o porezu na promet) dopuštena nužna i odgovarajuća mjera za postizanje ciljeva sprječavanja nepravednog postupanja i zlouporabe ili borbe protiv utaje ili izbjegavanja poreza, primijeniti restriktivan ili ekstenzivan kriterij?

Treba li članak 4. stavak 1. i stavak 4. prvi podstavak Direktive 77/388/EEZ tumačiti na način da te odredbe dopuštaju državi članici da na temelju provedenog utvrđenja uobičajeno smatra da neka osoba nije samostalna u smislu članka 4. stavka 1. Direktive 77/388/EEZ ako je financijski, gospodarski i organizacijski tako integrirana u poduzeće drugog poduzetnika (nositelja integrirane skupine) da nositelj integrirane skupine u odnosu na tu osobu može ostvarivati svoju volju i time tu osobu spriječiti u donošenju drukčije odluke?

____________

1     Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL 1977., L 145, str. 1.).

2     Presuda Suda od 16. srpnja 2015. (C-108/14 i C-109/14, EU:C:2015:496)