Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 23. marca 2020 - Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Zadeva C-141/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vlagateljica revizije: Finanzamt Kiel

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(4), drugi pododstavek, v povezavi s členom 21(1)(a) in (3) Direktive 77/388/EGS1 razlagati tako, da dovolita državi članici, da namesto skupine za namene DDV (vseh podjetij davčne enote) kot davčnega zavezanca določi člana te skupine za namene DDV (nosilko integrirane skupine)?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali se je glede tega mogoče sklicevati na člen 4(4), drugi pododstavek, v povezavi s členom 21(1)(a) in (3) Direktive 77/388/EGS?

Ali je treba pri preverjanju, ki ga je treba opraviti v skladu s točko 46 sodbe Sodišča Evropske unije Larentia + Minerva 2 , ali je zahteva po finančni vključenosti iz člena 2(2), točka 2, prvi stavek, Umsatzsteuergesetz (zakon o DDV) dopusten ukrep, ki je potreben in ustrezen za uresničevanje takih ciljev, ki se nanašajo na preprečevanje zlorab ali na boj proti goljufijam in davčnim izogibanjem, uporabiti stroga ali široka merila?

Ali je treba člen 4(1) in (4), prvi pododstavek, Direktive 77/388/EGS razlagati tako, da državi članici dopušča, da na podlagi tipizacije za osebo šteje, da ni neodvisna v smislu člena 4(1) Direktive 77/388/EGS, če je v podjetje drugega gospodarskega subjekta (nosilke integrirane skupine) finančno, gospodarsko in organizacijsko vključena tako, da lahko nosilka integrirane skupine pri njej uveljavlja svojo voljo in s tem prepreči, da bi imela zadevna oseba drugačno voljo?

____________

1     Šesta direktiva Sveta št. 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL 1977, L 145, str. 1).

2     Sodba Sodišča z dne 16. julija 2015 (C-108/14 in C-109/14, EU:C:2015:496).