Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 26 juni 2008 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-136/07)

(Personalmål - Tjänstemän - Föregående klagomål - Underlåtenhet - Tidsfrist för väckande av talan - Dröjsmål - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: inledningsvis advokaten F. Rollinger, därefter F. Rollinger och advokaten A. Hertzog)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens)

Saken

Ogiltigförklaring dels av tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 september 2007 att flytta ned sökanden till lönegrad AD 9, löneklass 5, till följd av en disciplinärt förfarande, dels av besluten att stänga av honom från hans tjänst, inleda en administrativ utredning mot honom och inte befordra honom till lönegrad AD 11 år 2007 - Begäran om ersättning för ideell och ekonomisk skada

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Bart Nijs ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________