Language of document :

2007. október 30-án benyújtott kereset - Smadja kontra Bizottság

(F-135/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniele Smadja (Új-Delhi, India) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az eredetileg az A*15 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába besorolt tisztviselő felperes kinevezésére vonatkozó bizottsági határozat megsemmisítése, amennyiben azzal őt az A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be, a Külkapcsolati Főigazgatóság igazgatói álláshelyére történő ismételt kinevezését követően, amelyre az első kinevezésének megsemmisítése után került sor. Vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes kinevezéséről szóló 2006. december 21-i határozatot, amennyiben az igazgatóként az A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be őt, a fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idejét pedig 2005. november 1-jétől kezdődően rendeli figyelembe venni, miután 2005. november 15-én ismételten kinevezték őt a Külkapcsolatok Főigazgatóság "Multilaterális kapcsolatok és emberi jogok" igazgatóságának igazgatói álláshelyére, amelyre az ugyanezen álláshelyre történő első kinevezésének az Elsőfokú Bíróság T-218/02. sz., Napoli Buzzanca kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 29-én hozott ítéletével történő megsemmisítését követően került sor;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 25.000 euró kártérítés megfizetésére az okozott vagyoni és nem vagyoni, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

____________