Language of document :

Beroep ingesteld op 30 oktober 2007 - Smadja / Commissie

(Zaak F-135/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniele Smadja (New Delhi, India) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende aanstelling van verzoekster, een ambtenaar die aanvankelijk in de rang A*15, salaristrap 4, was ingedeeld, voor zover zij daarbij na de nietigverklaring van haar eerste aanstelling bij haar hernieuwde aanstelling in het ambt van directeur van het directoraat RELEX.B wordt ingedeeld in de rang A*15, salaristrap 1. Vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies

nietigverklaring van verzoeksters aanstellingsbesluit van 21 december 2006, voor zover zij als directeur wordt ingedeeld in de rang A*15, salaristrap 1, en haar salarisanciënniteit wordt vastgesteld op 1 november 2005, na haar hernieuwde aanstelling, op 15 november 2005, in het ambt van directeur van het directoraat RELEX.B "Multilaterale betrekkingen en mensenrechten", welke plaatsvond na nietigverklaring van haar eerste aanstelling in dat ambt bij het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 september 2005, Napoli Buzzanca/Commissie, T-218/02;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 25 000 EUR wegens materiële, immateriële en loopbaanschade van verzoekster;

verwijzing van de verwerende partij de kosten van de procedure.

____________