Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. září 2008 - Smadja v. Komise

(Věc F-135/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Jmenování - Zařazení do platového stupně - Nové jmenování žalobkyně na stejné pracovní místo po zrušení jejího prvního jmenování rozsudkem Soudu prvního stupně - Zásada proporcionality - Zásada ochrany legitimního očekávání - Povinnost řádné péče"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Daniele Smadja (New Delhi, Indie) (zástupce: É. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise o jmenování žalobkyně, úřednice původně zařazené do platové třídy A*15, platového stupně 4, v rozsahu, v němž stanoví její zařazení do platové třídy A*15, platového stupně 1, poté, co byla po zrušení jejího prvního jmenování znovu jmenována na pracovní místo ředitelky ředitelství RELEX.B, a jednak návrh na náhradu majetkové a nemajetkové újmy

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 21. prosince 2006, které stanoví zařazení D. Smadja do platové třídy A*15, platového stupně 1, a to, že počet odsloužených let v platové třídě se počítá ode dne 1. listopadu 2005, se zamítá.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 37, 9.2.2008, s. 35.