Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2008 - Smadja mod Kommissionen

(Sag F-135/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - udnævnelse - indplacering i løntrin - ny udnævnelse af sagsøgeren i samme stilling efter annullation af hendes første udnævnelse i henhold til dom afsagt af Retten i Første Instans - proportionalitetsprincippet - princippet om beskyttelse af den berettigede forventning - omsorgspligt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniele Smadja (New Delhi, Indien) (ved avocat É. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om udnævnelse af sagsøgeren, der som tjenestemand først blev indplaceret i lønklasse A*15, løntrin 4, for så vidt som hun herved blev indplaceret i lønklasse A*15, løntrin 1, som følge af, at hun blev genudnævnt i stillingen som direktør for Direktorat RELEX.B efter annullationen af hendes første udnævnelse, dels en påstand om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tab.

Konklusion

Afgørelsen truffet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber den 21. december 2006, hvorved Daniele Smadja indplaceres i lønklasse A*15, løntrin 1, med anciennitet på løntrinnet fra den 1. november 2005, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 37 af 9.2.2008, s. 35.