Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (második tanács)

2008. június 26.

F‑136/07. sz. ügy

Bart Nijs

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előzetes panasz – Hiány – Keresetindítási határidő – Elkésettség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben B. Nijs egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2007. szeptember 5‑i, a felperest az AD 10 besorolási fokozat 6. fizetési fokozatából az AD 9 besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába visszaminősítő határozatának megsemmisítését, továbbá az ehhez kapcsolódó és ezt követő határozatok, többek között a felperes felfüggesztéséről szóló 2006. szeptember 26‑i határozat, a felperessel szemben igazgatási vizsgálat megindításáról szóló 2007. szeptember 27‑i határozat, a felperesnek a 2007. évben az AD 11 besorolási fokozatba történő előléptetésének mellőzéséről szóló határozat, valamint a Számvevőszék főtitkára megbízatásának 2007. július 1‑jétől számított hatéves időtartamra történő meghosszabbításáról szóló 2007. március 8‑i számvevőszéki határozat megsemmisítését, másrészt a felperes állítólagos nem vagyoni és vagyoni kárának megtérítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi az összes költség viselésére.

Összefoglaló

Eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk, 1. §, d) pont)

Nyilvánvalóan elfogadhatatlan a tisztviselő azon keresete, amely nem határozza meg pontosan a megtámadott aktusokat, és ezáltal nem tesz eleget a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 35. cikke 1. §‑ának d) pontjában előírt követelményeknek.

(lásd a 24. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑72/92. sz., Benzler kontra Bizottság ügyben 1993. március 24‑én hozott végzésének (EBHT 1993., II‑347. o.) 16., 18. és 19. pontja.