Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedums - Strack/Komisija

(lieta F-132/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Civildienesta noteikumu 17., 17.a. un 19. pants - Lūgums atļaut izsniegt dokumentus - Lūgums atļaut publiskot tekstu - Lūgums atļaut izmantot konstatējumus valsts tiesās - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack (Ķelne, Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Civildienests - Prasība atcelt vairākus Komisijas lēmumus, ar kuriem noraidīts, pirmkārt, prasītāja pieteikums atļaut publiskot noteiktus dokumentus un, otrkārt, lūgums ierosināt krimināllietu pret (bijušajiem) komisāriem un Komisijas ierēdņiem - Prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

G. Strack atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 107, 26.04.2008, 44. lpp.