Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2022. december 8-i ítélete (a Grondwettelijk Hof [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU kontra Vlaamse Regering

(C-694/20. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés – Az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatos kötelező automatikus információcsere – Az (EU) 2018/822 irányelvvel módosított 2011/16/EU irányelv – A 8ab. cikk (5) bekezdése – Érvényesség – Az ügyvédet terhelő szakmai titoktartási kötelezettség – Az adótervezésben közreműködő, szakmai titoktartási kötelezettség alá tartozó ügyvéd adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesülése – Ezen adótervezésben közreműködő ügyvéd arra vonatkozó kötelezettsége, hogy értesítsen minden más adótervezésben közreműködőt, aki nem az ügyfele, az őt terhelő adatszolgáltatási kötelezettségekről – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 47. cikke)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Grondwettelijk Hof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Alperes: Vlaamse Regering

Rendelkező rész

A 2018. május 25-i (EU) 2018/822 tanácsi irányelvvel módosított, az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 8ab. cikkének (5) bekezdése az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkére tekintettel érvénytelen annyiban, amennyiben annak a tagállamok általi alkalmazása azt eredményezi, hogy az ezen módosított irányelv 3. cikkének 21. pontja értelmében vett adótervezésben közreműködőként eljáró ügyvéd – abban az esetben, amikor ez utóbbi az őt terhelő szakmai titoktartási kötelezettség miatt mentesül az említett módosított irányelv 8ab. cikkének (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettség alól – köteles késedelem nélkül értesíteni bármely más olyan adótervezésben közreműködőt, aki nem az ügyfele, az említett 8ab. cikk (6) bekezdése értelmében őt terhelő adatszolgáltatási kötelezettségekről.

____________

1 HL C 128., 2021.4.12.