Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne prvi 14. maja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-4/12)1

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti – Prepozna vložitev tožbe – Očitna nedopustnost – Neobstoj)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnikom)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke, naj ji sporoči vse šifre za dostop do spletnih strani, ki so dostopne kateremu koli uslužbencu Komisije, po sodbi Sodišča za uslužbence z dne 4. novembra 2008, F-41/06, s katero je bila odločba navedene institucije, ki je tožečo stranko upokojila zaradi invalidnosti, razglašena za nično.

Izrek

1.     Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 65, 3.3.2012, str. 28.