Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 12-i ítélete – Bogusz kontra Frontex

(F-5/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – A Frontex személyi állománya – A próbaidő teljesítése tekintetében az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikkében szereplő feltételek módosítása – Elbocsátás a próbaidő végén – A célok meghatározása – Első alkalommal a tárgyaláson felhozott jogalap)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Lengyelország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (képviselők: S. Vuorensola és H. Caniard, meghatalmazotti minőségben, segítőik: A. Duron és D. Waelbroeck ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Frontex által hozott, a felperessel szemben szankció kiszabásáról szóló határozat, illetve a felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az S. Bogusz részéről felmerült költségek negyedét.

S. Bogusz maga viseli saját költségei háromnegyedét.

____________

1 HL C 133., 2012.5.5., 29. o.