Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 12 juni 2013 – Bogusz mot Frontex

(Mål F-5/12)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställda – Frontex personal – Ändring av villkoren för provanställningens förlopp i artikel 14 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Uppsägning efter provanställningsperioden – Fastställandet av mål – Åberopande av grund för första gången vid förhandlingen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polen) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (ombud: S. Vuorensola och H. Caniard, biträdda av advokaterna A. Duron och D. Waelbroeck)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Frontex beslut att ålägga sökanden en påföljd och beslutet att säga upp sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Slawomir Bogusz rättegångskostnader.

Slawomir Bogusz ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 133, 5.5.2012, s. 29.