Language of document :

2012 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją ir EMA

(Byla F-2/12)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų M. Ekimdzhiev, K. Boncheva ir G. Chernicherska

Atsakovės: Europos Komisija ir Europos vaistų agentūra

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, panaikinti Komisijos sprendimus dėl atrinktų tinkamų kandidatų sąrašo sudarymo ir patvirtinimo, kurie buvo pateikti EMA valdybai vykdant šios agentūros vykdomojo direktoriaus atrankos ir paskyrimo procedūrą, antra, panaikinti kito kandidato paskyrimą į šią darbo vietą ir, trečia, atlyginti tariamai patirtą nematerialinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti atrankos komisijos sprendimą, kuriuo nustatytas kandidatų, pateiktinų Europos Komisijos paskyrimų patariamajam komitetui, sąrašas ir apie kurį ieškovui buvo pranešta 2011 m. kovo 14 d. elektroniniu laišku.

Panaikinti 2011 m. kovo 14 d. Europos Komisijos paskyrimų patariamojo komiteto išankstinį sprendimą, kuriuo pakviesti 4 į atrankos komisijos sudarytą sąrašą įrašytus kandidatus pokalbiui su paskyrimų patariamuoju komitetu ir apie kurį ieškovui buvo pranešta 2011 m. kovo 14 d. elektroniniu laišku.

Panaikinti 2011 m. kovo 14 d. Europos Komisijos paskyrimų patariamojo komiteto sprendimą pritarti atrankos komisijos nuomonei dėl 4 į atrankos komisijos sudarytą sąrašą įrašytų kandidatų atrinkimo ir apie kurį ieškovui buvo pranešta 2011 m. kovo 14 d. elektroniniu laišku.

Panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo nustatytas atrinktų tinkamų kandidatų sąrašas.

Panaikinti 2011 m. spalio 6 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo atmestas pagal Europos Bendrijų Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnį pateiktas administracinis skundas ir kuriuo patikslinami 2011 m. balandžio 20 d. Europos Komisijos sprendimo dėl atrinktų tinkamų kandidatų sąrašo sudarymo pagrindai.

Panaikinti 2011 m. spalio 6 d. EMA valdybos sprendimą, kuriuo paskirtas EMA vykdomasis direktorius pagal Europos Bendrijų Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 4 dalyje nustatytą tvarką ir dėl kurio buvo pateiktas skundas Paskyrimų tarnybai pagal minėtų nuostatų 90 straipsnį.

Teisingai atlyginti patirtą nematerialinę žalą.

Priteisti iš Komisijos ir EMA bylinėjimosi išlaidas.