Language of document :

2012 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-3/12)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas nurodyti Komisijai atlyginti žalą, kurią ieškovas tariamai patyrė dėl pernelyg ilgos jo ligos, kuria jis sirgo, rimtumo pripažinimo procedūros trukmės

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą, kuriuo Komisija atmetė 2010 m. lapkričio 23 d. prašymą, ieškovo nusiųstą Paskyrimų tarnybai.

Panaikinti 2011 m. sausio 24 d. notą HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, kurią ieškovas asmeniškai gavo 2011 m. kovo 3 d., o jo patikėtinis po 2011 m. vasario 25 d.

Jei reikia, panaikinti aktą, kad ir kokia būtų jo forma, kuriuo Komisija atmetė 2011 m. gegužės 20 d. skundą dėl sprendimo atmesti 2010 m. lapkričio 23 d. prašymą, siekiant panaikinti šį sprendimą, patenkinti 2010 m. lapkričio 23 d. prašymą ir 2011 m. gegužės 20 d. skundą, kurį ieškovas nusiuntė Paskyrimų tarnybai.

Prireikus pripažinti, kad 2002 m. lapkričio 25 d. prašymo, kurį ieškovas nusiuntė Europos Komisijai, nagrinėjimo procedūra truko ilgiau nei penkerius metus.

Prireikus pripažinti, kad nagrinėjamos procedūros trukmė jau tada, kai buvo pateiktas 2010 m. lapkričio 23 d. prašymas, buvo viršijusi protingą laikotarpį, ir vien dėl šios priežasties buvo pernelyg ilga ir neteisėta.

Dėl to įpareigoti Komisiją atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kurią ieškovas patyrė iki 2010 m. lapkričio 23 d. prašymo pateikimo, dėl neprotingos, pernelyg ilgos ir neteisėtos nagrinėjamos procedūros trukmės, ir sumokėti jam 10 000 eurų sumą arba didesnę ar mažesnę sumą, kuri, Tarnautojų teismo manymu, yra teisinga.

Įpareigoti Komisiją sumokėti ieškovui nuo kitos dienos po to, kai Komisija gavo 2010 m. lapkričio 23 d. prašymą, iki faktinio 10 000 eurų sumos sumokėjimo 10 %, ar tokio dydžio, kuris, Tarnautojų teismo manymu, yra teisingas, kasmet kapitalizuojamas metines palūkanas nuo minėtos sumos.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.