Language of document :

Žaloba podaná dne 10. ledna 2012 – ZZ v. Frontex

(Věc F-5/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Frontex

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Frontex, jímž byla žalobci uložena sankce, a rozhodnutí, jímž mu byla dána výpověď.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2011, jímž byla žalobci dána výpověď;

zrušit rozhodnutí ze dne 16. dubna 2011, jímž mu byla uložena sankce;

uložit Frontex náhradu nákladů řízení.