Language of document :

4. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-4/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni kaudne otsus jätta rahuldamata hageja taotlus, et talle teatataks kõikide nende veebilehtede juurdepääsukoodid, millele on juurdepääs komisjoni ametnikel, arvestades Avaliku Teenistuse Kohtu 4. novembri 2008. aasta otsust kohtuasjas F-41/06, millega tühistati selle institutsiooni otsus saata ta invaliidsuspensionile.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata ametisse nimetavale asutusele 20. oktoobril 2010 esitatud taotluse nõuded;

quatenus oportet, tühistada otsus lükata tagasi 24. mai 2011. aasta kaebus, mille hageja esitas komisjonile 20. oktoobri 2010. aasta taotluse rahuldamatajätmise otsuse peale;

tunnistada, quatenus opus est, ex lege kehtetuks 28. veebruaril 2011 viitega Ares(2011)217354 registreeritud teade;

mõista kohtukulud välja kostjalt.