Language of document :

Kanne 4.1.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-4/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission implisiittisen päätöksen, jolla hylätään kantajan pyyntö siitä, että hänelle lähetettäisiin kaikki sellaisten komission internetsivujen salasanat, jotka ovat kaikkien komission virkamiesten käytettävissä, virkamiestuomioistuimen asiassa F-41/06 4.11.2008 antaman sellaisen tuomion jälkeen, jolla kumotaan kyseisen toimielimen päätös, jolla kantaja oli siirretty työkyvyttömyyseläkkeelle.

Vaatimukset

Kantajan 20.10.2010 päivätyt vaatimukset, jotka on toimitettu nimittävälle viranomaiselle, hylkäävä päätös on kumottava.

Kantajan komissiolle osoittaman 20.10.2010 päivätyn pyynnön hylkäävästä päätöksestä 24.5.2011 tehdyn valituksen hylkäävä päätös on kumottava tarvittavilta osin.

Virkamiestuomioistuimen on todettava, siltä osin kuin se on tarpeen, että 28.2.2011 numerolla Ares(2011)217354 rekisteröityä muistiota ei lain mukaan ole olemassa.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.