Language of document : ECLI:EU:F:2013:61

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 14ης Μαΐου 2013

Υπόθεση F‑4/12

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας — Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου διαφέρουσα από την υπογραφή την οποία που φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που απεστάλη ταχυδρομικώς — Εκπρόθεσμο της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο — Δεν υφίσταται»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αρνήθηκε την πρόσβαση στο intranet. Πριν κατατεθεί ταχυδρομικώς το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής, είχε αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, στις 4 Ιανουαρίου 2012, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στην οποία περιήλθε αυθημερόν, έγγραφο που παρουσιάσθηκε ως αντίγραφο του κατατεθέντος ταχυδρομικώς πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περίληψη

1.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Ιδιόχειρη υπογραφή δικηγόρου — Ουσιώδης κανόνας αυστηρής εφαρμογής — Μη τήρηση — Απαράδεκτο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 19, εδ. 3, και 21, εδ. 1, και παράρτημα I, άρθρο 7 § 1∙ Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 1)

2.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου διαφέρουσα από την υπογραφή την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που απεστάλη ταχυδρομικώς — Συνέπεια — Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας προκειμένου να κριθεί η τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34∙ Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

1.      Από το άρθρο 19, τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου προκύπτει ότι κάθε προσφεύγων πρέπει να εκπροσωπείται από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προ τούτο και ότι, κατά συνέπεια, τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης μπορούν να επιληφθούν εγκύρως μόνον αν το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο υπογράφεται από το πρόσωπο αυτό. Δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, του παραρτήματος Ι του αυτού Οργανισμού του Δικαστηρίου, οι εν λόγω διατάξεις διέπουν και τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή δεν προβλέπεται στον Οργανισμό του Δικαστηρίου ή στον Κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Πράγματι, η απαίτηση περί ιδιόχειρης υπογραφής του εκπροσώπου του προσφεύγοντος εξασφαλίζει, προς τον σκοπό της ασφάλειας δικαίου, την αυθεντικότητα του δικογράφου της προσφυγής και εξαλείφει τον κίνδυνο να μην αποτελεί το έγγραφο αυτό το έργο του εξουσιοδοτημένου προς τούτο δικηγόρου ή συμβούλου. Με τον τρόπο αυτό, ο τελευταίος, ως αρωγός της δικαιοσύνης, εκπληρώνει τον ουσιώδη ρόλο που του αναθέτει ο Οργανισμός του Δικαστηρίου και ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, καθιστώντας δυνατή, με την άσκηση των καθηκόντων του, την πρόσβαση του προσφεύγοντος στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, η απαίτηση αυτή πρέπει να θεωρείται ως ουσιώδης τυπικός κανόνας και να αποτελεί το αντικείμενο αυστηρής εφαρμογής, οπότε η μη τήρησή της να συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 24 και 25)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: διάταξη Lopes κατά Δικαστηρίου, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, σκέψη 8 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΓΔΕΕ: απόφαση Κοινοβούλιο κατά Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, σκέψεις 50 έως 52

2.      Στο πλαίσιο των ένδικων διαφορών των υπαλλήλων της Ένωσης, προς τον σκοπό της καταθέσεως του πρωτοτύπου κάθε διαδικαστικού εγγράφου εντός των τασσομένων προθεσμιών, το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπει στον εκπρόσωπο του οικείου διαδίκου να αποθέσει δύο διαφορετικές ιδιόχειρες υπογραφές, έστω και αν είναι αυθεντικές, τη μία στο έγγραφο που διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και την άλλη στο πρωτότυπο που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή θα παραδοθεί ιδιοχείρως στην εν λόγω Γραμματεία.

Υπό τις συνθήκες αυτές, εφόσον προκύπτει ότι το πρωτότυπο του εγγράφου που πράγματι κατατέθηκε στη Γραμματεία εντός δέκα ημερών από της διαβιβάσεώς του, σε αντίγραφο, στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης με τηλεομοιοτυπία δεν φέρει την ίδια υπογραφή με αυτή που φέρει το έγγραφο που διαβιβάστηκε με τηλεομοιοτυπία, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης περιήλθαν δύο διαφορετικά διαδικαστικά έγγραφα, που το καθένα φέρει διαφορετική υπογραφή, ακόμη και αν έχουν και οι δύο αποτεθεί από το ίδιο πρόσωπο. Εφόσον η διαβίβαση του κειμένου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν πληροί τους όρους ασφαλείας δικαίου που επιβάλλει το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη, όσον αφορά την τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής, η ημερομηνία διαβιβάσεως του εγγράφου που εστάλη με τηλεομοιοτυπία.

Εξάλλου, η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής καθορίζεται στο άρθρο 91, παράγραφος 3, του ΚΥΚ, από τον οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό το πρωτότυπο της προσφυγής να έχει συνταχθεί το αργότερο κατά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας. Από την άποψη αυτή, η αποστολή με τηλεομοιοτυπία δεν αποτελεί απλώς τρόπο διαβιβάσεως, αλλά καθιστά επίσης δυνατή την απόδειξη ότι το πρωτότυπο της προσφυγής που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης εκπροθέσμως είχε ήδη συνταχθεί εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 27 έως 29)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: απόφαση Bell & Ross BV κατά ΓΕΕΑ, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, σκέψεις 37 έως 43

ΔΔΔΕΕ: διάταξη Marcuccio κατά Επιτροπής, F‑113/11, EU:F:2013:17, σκέψη 22