Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 9. decembra 2013

Zadeva F‑3/12

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Člen 72 Kadrovskih predpisov – Odločba Komisije o zavrnitvi 100‑odstotne povrnitve stroškov zdravljenja tožeče stranke – Trajanje postopka – Odškodninska tožba – Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga, naj se mu izplača odškodnina za škodo, ki mu je po njegovem mnenju nastala zaradi predolgega trajanja upravnega postopka v zvezi z zahtevo, ki jo je vložil pri Evropski komisiji 25. novembra 2002 za pridobitev 100‑odstotnega povračila stroškov njegovega zdravljenja na podlagi člena 72 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).

Odločitev:      Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne, ker je očitno brez pravne podlage. L. Marcuccio nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

Nepogodbena odgovornost – Kršitev obveznosti obrazložitve – Nepogodbena odgovornost Unije – Neobstoj

(člen 340, drugi odstavek, PDEU)

Kršitev obveznosti obrazložitve ne more povzročiti nepogodbene odgovornosti Unije.

(Glej točko 33.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije, 20. november 2012, Marcuccio proti Komisiji, T‑491/11 P, točka 21 in navedena sodna praksa.