Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. november 13-i ítélete – Hristov kontra Bizottság és EMA

(F-2/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Szabályozó ügynökség ügyvezető igazgatójának kiválasztási és kinevezési eljárása – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – Két szakaszból álló kiválasztási eljárás – Előválogatás a Bizottságon belül – Az EMA igazgatótanácsának kinevezése – Az EMA igazgatótanácsának azon kötelezettsége, hogy a Bizottság által kiválasztott pályázók közül válasszon ügyvezető igazgatót – Megsemmisítés iránti kereset – Az előválogató bizottság összetétele – Az előválogató bizottsági tagság és az EMA igazgatótanácsi tagság halmozása – A Bizottság által kiválasztott pályázók listáján szereplő, az EMA igazgatótanácsában tagsággal rendelkező pályázók – Az EMA igazgatótanácsában tagsággal rendelkező pályázó kinevezése – Pártatlansági kötelezettség – Megsértés – Megsemmisítés – Kártérítési kereset – A megsemmisítést megalapozó jogellenességtől elválasztható nem vagyoni kár – Bizonyíték – Hiány)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Emil Hristov (Szófia, Bulgária) (képviselők: M. Ekimdjiev, K. Boncheva és G. Chernicherska ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: J. Currall és D. Stefanov meghatalmazottak, később: J. Currall és N. Nikolova meghatalmazottak)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (képviselők kezdetben: V. Salvatore és T. Jablonski meghatalmazottak, később: J. Currall és N. Nikolova meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsősorban a Bizottságnak az EMA ügyvezető igazgatója kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárás keretében az említett ügynökség igazgatótanácsa elé terjesztett előválogatási lista elkészítésére és jóváhagyására vonatkozó határozatainak megsemmisítése, másodsorban az említett állásra valamely más pályázó kinevezésének megsemmisítése, harmadsorban az állítólagosan keletkezett nem vagyoni kár megtérítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2011. április 20-i határozatát, amelyben az Európai Bizottság az előválogató bizottság által ajánlott, és a kinevezésekkel foglalkozó tanácsadó bizottság által megerősített, négy pályázót tartalmazó listát javasol az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsa számára.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsának az ügyvezető igazgató kinevezéséről szóló 2011. október 6-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság, Európai Gyógyszerügynökség maguk viselik saját költségeiket, és fele-fele arányban kötelesek viselni az E. Hristov részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 184., 2012.6.23., 21. o.