Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 11 päivänä syyskuuta 2002, asiassa T-127/00, Michael Nevin vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Henkilöstö ( Ulkomaankorvaus ( Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta ( Kansainväliselle järjestölle suoritetut palvelut)

(Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Asiassa T-127/00, Euroopan yhteisöjen komission virkamies Michael Nevin, kotipaikka Tervuren (Belgia), edustajanaan asianajaja N. Lhoëst, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään J. Currall, D. Waelbroeck ja A. Vroninks), jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan komission 9.4.1999 tekemän päätöksen, jolla kantajalta evättiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan mukainen ulkomaankorvaus, ja velvoittamaan vastaajan maksamaan tämän ulkomaankorvauksen vuotuisine viivästyskorkoineen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi, kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers, on 11.9.2002 antanut tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Kanne hylätään.

2)Kumpikin osapuoli velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EYVL C 176, 24.6.2000.