Language of document :

2021 m. balandžio 14 d. Riigikohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I. L. / Politsei- ja Piirivalveamet

(Byla C-241/21)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: I. L.

Kita apeliacinio proceso šalis: Politsei- ja Piirivalveamet

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB1 dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad valstybės narės gali sulaikyti trečiosios šalies pilietį, kai kyla realus pavojus, kad šis asmuo, būdamas laisvėje, prieš išsiuntimą padarys nusikalstamą veiką ir tuomet dėl šios veikos tyrimo ir jo patraukimo atsakomybėn gali būti daug sunkiau įvykdyti išsiuntimą?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).