Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil No. 5 de Madrid (Španělsko) dne 26. června 2006 - Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU

(Věc C-275/06)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil No. 5 de Madrid.

Účastníci původního řízení

Žalobce: Productores de Música de España (Promusicae)

Žalovaný: Telefónica de España SAU

Předběžná otázka

Umožňuje právo Společenství a zejména čl. 15 odst. 2 a článek 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1 ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu; čl. 8 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES2 ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES3 ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví; a čl. 17 odst. 2 a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie, členským státům omezit povinnost uchovávat a poskytovat údaje o spojení a provozu generované při komunikaci navázané během poskytování služby informační společnosti, která přísluší provozovatelům sítí a služeb elektronické komunikace, poskytovatelům přístupu k telekomunikačním sítím a poskytovatelům služeb uchovávání dat, na rámec vyšetřování trestné činnosti nebo pro účely ochrany veřejné bezpečnosti a národní obrany, a tedy vyloučit občanskoprávní řízení?

____________

1 - Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/26, s. 310.

2 - Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230.

3 - Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32.