Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid (Hispaania) 26. juunil 2006 - Productores de Música de España versus Telefónica de España SAU

(Kohtuasi C-275/06)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Productores de Música de España (Promusicae)

Kostja: Telefónica de España SAU

Eelotsuse küsimus

Kas ühenduse õigus ja täpsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ1 infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul artikli 15 lõige 2 ja artikkel 18, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ2 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 8 lõiked 1 ja 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ3 intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta artikkel 8 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõige 2 ning artikkel 47 lubavad liikmesriikidel eeluurimise või avaliku julgeoleku ja riigikaitse huvides - seega väljaspool tsiviilmenetlust - piirata elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste operaatorite, telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu pakkuvate ettevõtjate ja teabetalletusteenuste osutajate kohustust säilitada ja teha kättesaadavaks infoühiskonna teenuse osutamise käigus loodud ühenduste alusel saadud sideteenuste osutamisega seoses töödeldud andmed ja liiklusandmed?

____________

1 - EÜT L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399.

2 - EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.

3 - ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32.