Language of document :

Recurs introdus la 6 aprilie 2021 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 27 ianuarie 2021 în cauza T-9/19, ClientEarth/BEI

(Cauza C-223/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Blanc și G. Gattinara, Agenți)

Celelalte părți din procedură: ClientEarth, European Investment Bank (EIB)

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

obligarea ClientEarth la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă trei motive de recurs.

Erori de drept în aplicarea principiului interpretării conforme în ceea ce privește Convenția de la Aarhus și în interpretarea articolelor 2 și 9 din Convenția de la Aarhus (acest prim motiv privește punctele 107 și 125-126 din hotărârea atacată).

Eroare de drept în interpretarea articolului 2 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul Aarhus1 cu privire la noțiunea de „act administrativ”; acest motiv cuprinde trei aspecte:

eroare de drept în interpretarea noțiunii de „dispoziție legislativă” prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul Aarhus (acest aspect al celui de al doilea motiv privește punctele 121-124 din hotărârea atacată);

eroare de drept în interpretarea noțiunii de „măsură cu caracter individual” în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul Aarhus (acest aspect al celui de al doilea motiv privește punctele 126-142 din hotărârea atacată);

eroare de drept în interpretarea sintagmei „obligatorie din punct de vedere legal și are efecte externe”, prevăzută în aceeași dispoziție (această parte a celui de al doilea motiv se referă la punctele 149-173 din hotărârea atacată).

Încălcarea articolul 271 litera (c) TFUE (acest motiv vizează punctele 89-92, 150-152 și 169-171 din hotărârea atacată).

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO 2006, L 264, p. 13, Ediția specială, 15/ vol. 17, p. 126).