Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 1. aprillil 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira versus DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(kohtuasi C-218/21)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vastustaja: DSR. – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käibemaksuseadustikule (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado) lisatud I loendi punkti 2.27 kohaldamine nii, et see hõlmab liftiparandus- ja -hooldustöid, mille teeb ettevõtja, kelle kohta käivad […] toodud asjaolud, ja nõuab vähendatud käibemaksumäära kohaldamist, on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, eelkõige kuuenda käibemaksudirektiivi1 IV lisaga?

2.    Kas ühenduse õigusega, eelkõige kuuenda käibemaksudirektiivi IV lisaga on kooskõlas käibemaksuseadustiku sama sätte kohaldamine nii, et arvesse võetakse ka muid riigisiseseid õigusnorme – tsiviilseadustiku (Código Civil) artiklit 1207, artikli 204 lõike 1 punkti e ja lõiget 3 ning artikli 1421 lõike 2 punkti b (õigusnormid, mis käsitlevad mõisteid „ehitusleping“ ja „kinnisasi“ ning eeldust, et lift on hoone kaasomandis ühisosa)?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).