Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 iulie 2011 – Jaeger/Eurofund

(Cauza F-103/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 30, 29.1.2011, p.64.