Language of document :

Tožba, vložena 5. oktobra 2010 - Ashbrook in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-99/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopniki: B. Cortese, C. Cortese in F. Spitaleri, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb tožene stranke, povzetih v plačilnih listih tožečih strank, da se prilagoditev njihove plače od julija 2009 omeji na 1,85% v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 9 in predlog za povrnitev škode.

Predlogi tožečih strank

Odločbe Komisije, ki se izražajo v plačilnih listih za mesec januar 2010 in naslednje, ter v seznamih izostalih plačil za leto 2009, naj se razglasijo za nične, ker se je namesto 3, 7% stopnja prilagoditve uporabila 1,85% stopnja;

Komisiji naj se naloži povrnitev razlike med zneski plačil, izplačanimi na podlagi Uredbe št. 1296/09 do datuma izreka sodbe v tej zadevi in zneski, ki bi jim mogli biti izplačani, če bi bila prilagoditev izračunana pravilno, povečanih za obresti po obrestni meri, ki je veljala v zadevnih obdobjih, ki jo določi Evropska centralna banka za glavne operacije refinanciranja, povišani za tri in pol odstotne točke za obdobje od datuma, od katerega so bili dolgovani zneski, ki so se zahtevali v postopku v glavni stvari.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________