Language of document :

Acțiune introdusă la 8 octombrie 2010 - AM/Parlamentul European

(Cauza F-100/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AM (Málaga, Spania) (reprezentanți: L. Lévi și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză considerarea drept accident, în sensul articolului 73 din statut şi al articolului 2 din RCAM, a accidentului vascular suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 12 noiembrie 2009 prin care se refuză să se considere drept accident, în sensul articolului 73 din statut şi al articolului 2 din reglementarea privind asigurarea, accidentul vascular cerebral a cărui victimă a fost reclamantul şi, în măsura în care este necesar, decizia AIPN de respingere a reclamaţiei;

pe cale de consecinţă, să se dispună reînceperea examinării cererii introduse de reclamant în temeiul articolului 73 din statut de o nouă comisie medicală;

obligarea pârâtului la plata de daune interese, stabilite ex aequo et bono la 50 000 de euro pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a deciziilor atacate;

obligarea pârâtului la plata de daune interese, stabilite provizoriu la 25 000 euro pentru prejudiciul material suferit ca urmare a deciziilor atacate;

obligarea pârâtului la plata de dobânzi de întârziere de 12% la capitalul datorat în temeiul articolului 73 din statut, pe o perioadă între, cel mai târziu, 15 martie 2007 până la plata integrală a capitalului;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________