Language of document :

Жалба, подадена на 18 октомври 2010 г. - Geradon/Съвет

(Дело F-102/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Белгия) (представители: A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на фиша за регулиране на заплатата на жалбоподателя за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете му за заплата, издадени след 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Съвета от 5 юли 2010 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя срещу фиша за регулиране на заплатата му за периода юли-декември 2009 г. и срещу фишовете му за заплата, издадени след 1 януари 2010 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението на Съвета за издаване на фиша за регулиране на заплатата му за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете за заплата, издадени след 1 януари 2010 г.,

да се осъди Съветът да плати на жалбоподателя неизплатените части от възнагражденията, заедно с мораторни лихви,

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

____________