Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2011 - De Nicola mod Den Europæiske Investeringsbank

(Sag F-49/10) 1

(Personalesag - Den Europæiske Investeringsbanks personale - sygeforsikring - afvisning af at dække udgifter til lægebehandling - ansøgning om udpegning af en uafhængig læge - rimelig frist)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved T. Gilliams og F. Martin, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgtes afgørelse om ikke at godtgøre udgifterne til laserterapi-behandlinger.

Konklusion

Den Europæiske Investeringsbank frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 221 af 14.8.10, s. 61.