Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 iunie 2011 - de Nicola/Banca Europeană de Investiții

(Cauza F-49/10)1

("Funcție publică - Personalul Băncii Europene de Investiții - Asigurări de sănătate - Refuzul rambursării unor cheltuieli medicale - Cerere de desemnare a unui medic independent - Termen rezonabil")

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: T. Gilliams și F. Martin, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul cauzei

Cerere prin care se urmărește anularea deciziei pârâtei de a nu rambursa unele ședințe de terapie laser

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 221, 14.8.2010, p. 61.