Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.9.2011 - Hecq v. komissio

(Asia F-47/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Ammattitauti - Henkilöstösääntöjen 73 ja 78 artikla - Lääketieteellisen komitean lausunnon sääntöjenmukaisuus - Kieltäytyminen pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden tunnustamisesta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin, avustajanaan asianajaja J.-L. Fagnart)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus niiden komission päätösten kumoamisesta, joissa kieltäydyttiin tunnustamasta kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitettu pysyvä osittainen työkyvyttömyys ja määrättiin kantaja vastaamaan osasta niitä kuluja ja lääkärinpalkkioita, jotka aiheutuivat asian käsittelystä lääketieteellisessä komiteassa.

Tuomiolauselma

Lausunnon antaminen vaatimuksista, jotka koskevat Euroopan komission 7.9.2009 tekemien päätösten kumoamista, siltä osin kuin niissä on määrätty Hecq vastaamaan sen lääkärin kuluista ja palkkioista, jonka kantaja oli nimittänyt edustamaan häntä lääketieteellisessä komiteassa, sekä puolesta sen lääketieteellisen komitean kolmannen lääkärin kuluja ja palkkioita, joka oli nimitetty yhteisellä sopimuksella, raukeaa.

Vaatimukset, jotka koskivat 7.9.2009 tehtyjen päätösten kumoamista, siltä osin kuin niissä kieltäydytään tunnustamasta Hecqin pysyvä työkyvyttömyysaste, hylätään perusteettomina.

Hecq vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 221, 14.8.2010, s. 61.