Language of document :

Kanne 16.6.2010 - AD v. komissio

(Asia F-46/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AD (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ei myönnetty kotitalouslisää.

Vaatimukset

henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) 13.11.2009 tekemä päätös olla myöntämättä kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan mukaista kotitalouslisää, on kumottava

tarvittaessa on kumottava PMO:n 9.9.2009 tekemä päätös olla maksamatta kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan mukaista kotitalouslisää, siltä osin kuin viimeksi mainittu "päätös" katsotaan kantajalle vastaiseksi toimeksi

toissijaisesti, siinä tapauksessa, että virkamiestuomioistuin katsoo, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohta oikeuttaa työsopimuksista vastaavan viranomaisen kieltäytymään myöntämästä kotitalouslisää kantajalle, vaikka parin on mahdotonta solmia avioliittoa sen takia, että kantajan kumppaniin sovellettava laki ei salli parin sukupuolista suuntautumista, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv luetelmakohdan lainvastaisuus on tunnustettava, ja siten kyseistä edellytystä on jätettävä soveltamatta kysymyksessä olevassa tapauksessa

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________