Language of document :

Kanne 22.6.2010 - Z v. unionin tuomioistuin

(Asia F-48/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Z (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla kantajalle annettiin kurinpitoseuraamuksena kirjallinen huomautus ja vastaajan velvoittaminen maksamaan kantajalle korvaus henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 10.7.2009 tekemä päätös, jolla kantajalle annettiin kurinpitoseuraamuksena kirjallinen huomautus, on kumottava

siltä osin kuin tarpeellista, on kumottava 10.3.2010 tehty päätös, josta kantaja sai tiedon 15.3.2010 ja jolla valitus hylättiin

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 50 000 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

Euroopan unionin tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________