Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 4 april 2011 - AO mot kommissionen

(Mål F-45/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Disciplinåtgärd - Avsättning från tjänsten - Artikel 35.1 d och 35.2 a i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: AO (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Schober)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut CMS 07/046 om avsättning av sökanden från dennes tjänst utan nedsättning av pensionen, med verkan från och med den 15 augusti 2009, och av alla beslut som fattats avseende sökanden under perioden från och med september 2003 till dess sökanden avsattes från sin tjänst, samt yrkande om skadestånd.

Avgörande

Talan ogillas då det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 221, 14.8.2010, s. 60.