Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 11. jūnijā - Lebedef/Komisija

(lieta F-44/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu piešķirt uzturēšanās atļauju vietā, kurā neatrodas viņa darba vieta, slimības atvaļinājuma laikā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 13. augusta lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu saņemt uzturēšanās atļauju vietā, kurā neatrodas viņa darba vieta, slimības atvaļinājuma laikā no 2009. gada 3. augusta līdz 3. septembrim un it īpaši laikposmā no 2009. gada 13. augusta līdz 30. augustam;

atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, kas ir līdzvērtīgs piecu darba dienu atalgojumam un kas aprēķināts, balstoties uz viņa ikmēneša atalgojuma divdesmito daļu par katru atlīdzināto darba dienu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________