Language of document :

Beroep ingesteld op 24 juni 2010 - De Nicola / EIB

(Zaak F-49/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het op 11 mei 2010 aan verzoeker meegedeelde besluit, voor zover daarbij, kort samengevat, de poging tot minnelijke regeling van het geschil wordt afgewezen door de stilzwijgende afwijzing van het verzoek om vergoeding van de kosten voor een lasertherapie, alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 3 000 EUR, vermeerderd met rente en revaluatie van het toegekende bedrag

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het op 11 mei 2010 per e-mail meegedeelde besluit;

veroordeling van de EIB tot vergoeding aan verzoeker van het bedrag van 3 000 EUR dat hij in 2007 heeft uitgegeven aan lasertherapie, plus vergoeding van de schade veroorzaakt door de geldontwaarding en met rente over het toegekende bedrag;

verwijzing van de EIB in de kosten van de procedure.

____________