Language of document :

Beroep ingesteld op 11 juni 2010 -Kaser / Commissie

(Zaak F-45/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ferdinand Kaser (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Schober, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

In de eerste plaats nietigverklaring van besluit CMS 07/046 van de Europese Commissie om verzoeker met ingang van 15 augustus 2009 zonder vermindering van pensioenrechten uit zijn ambt te verwijderen en nietigverklaring van alle besluiten die tussen september 2003 en de verwijdering uit het ambt jegens verzoeker zijn genomen en, in de tweede plaats, vordering tot schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

besluit CMS 97/046 wegens pesterij, wanbeheer en misbruik van het fundamentele recht om te worden gehoord nietig verklaren;

alle besluiten die het tot aanstelling bevoegd gezag in de periode van september 2003 tot de verwijdering uit het ambt jegens verzoeker heeft genomen wegens pesterij, wanbeheer en misbruik van verzoekers fundamentele recht om te worden gehoord, nietig verklaren;

verzoeker de mogelijkheid geven om overeenkomstig de artikelen 7, lid 1, en 24 van het Ambtenarenstatuut te worden gehoord en verwijzen naar de in februari 2008 en maart 2008 ingediende verzoeken;

verzoeker een symbolische vergoeding toekennen van één (1) EUR voor de door hem geleden immateriële en de beroepsschade zoals uiteengezet in deze vordering, welke geen financieel doel heeft, maar strekt tot erkenning van verzoekers waardigheid en beroepsreputatie.

____________