Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Varchoven administrativen sad (Βουλγαρία) στις 28 Ιανουαρίου 2021 – Direktor na Agentsia “Mitnitsi” κατά “IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

(Υπόθεση C-55/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Varchoven administrativen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

Αναιρεσίβλητη: “IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ1 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, και το άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2011/64/ΕΕ2 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2011, την έννοια ότι επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίσουν ρυθμίσεις σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου του φόρου επί βιομηχανοποιημένων καπνών τα οποία τέθηκαν σε ανάλωση και καταστράφηκαν υπό τελωνειακή εποπτεία;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικαλεστούν το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων των οδηγιών και των αρχών του δικαίου της Ένωσης, όταν ένα κράτος μέλος έχει παραβεί την υποχρέωσή του να θεσπίσει τέτοιες ρυθμίσεις;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στα δύο πρώτα προδικαστικά ερωτήματα, παρέχει το άμεσο αποτέλεσμα των προαναφερθεισών διατάξεων, λαμβανομένων υπόψη των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση υπόθεσης, δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση την αίτηση και μόνον και χωρίς άλλες διατυπώσεις;

____________

1 Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (EE 2008, L 9, σ. 12).

2 Οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (EE 2011, L 176, σ. 24).